ISOMAT PU FOAM

Shkumë poliuretani me një përbërës me ngurtësim nga lagështira

Kërko fletën e të dhënave teknike
0632/6

VEÇORITË/INSTALIMET

Shkumë poliuretani me vetëzgjerim dhe me një përbërës. Ka një ngjitje të shkëlqyer mbi dru, çimento, gur, metal etj. Përdoret për fiksimin e kasave të dyerve dhe të dritareve, mbushjen e vrimave, izolimin e boshllëqeve dhe për materialet izoluese etj.

PAKETIMI

750 ml.