ISOMAT PROFESSIONAL CLASSIC

Bojë plastike për përdorim të brendshëm

Kërko fletën e të dhënave teknike
0213/6 isomat professional classic

VEÇORITË/INSTALIMET

Bojë plastike për përdorim të brendshëm. Përdoret në zona ku kërkohet lyerje e shpeshtë, si p.sh. ndërtesa publike, hotele, spitale, shkolla, qendra argëtimi etj. Karakterizohet nga punueshmëria e mirë dhe mbulimi i mirë i sipërfaqes, si dhe nga rezistenca e lartë ndaj larjes dhe vjetërsimit. Thahet dhe mund të rilyhet me shpejtësi.

NGJYRA

E bardhë. 305 ngjyra të zgjedhura (paletë NCS). (Sasia minimale e porosisë: 10 l).

KONSUMI

Rreth 12 m²/l.

PAKETIMI

10 l, 3 l, 0,75 l.