ISOMAT MT-80 S

Llaç i gatshëm me bazë çimentoje për muraturë të ekspozuar

Kërko fletën e të dhënave teknike
0576/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Llaç i gatshëm me bazë çimentoje për muraturë. Falë formulës së tij të veçantë, parandalon formimin e kripërave në muratura të ekspozuara ndaj agjentëve atmosferikë. Përdoret për çdo lloj materiali ndërtimi si tulla, blloqe betoni, blloqe betoni, gurë etj. Klasifikohet si M5 sipas EN 998-2.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

Në mënyrë treguese për tulla me përmasa 6 x 9 x 12 cm: 20 kg/m² muratur.

PAKETIMI

25 kg.