ISOMAT MT-80

Llaç për muraturë

Broshurë teknike
0576/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Llaç i gatshëm për muraturë. Për përdorimin e tij nevojitet vetëm shtesë uji. Thjeshtëzon dhe përshpejton punimet. Përdoret për çdo lloj material ndërtimi si tulla, blloqe betoni, blloqe penobetoni, gurë etj. Klasifikohet si M5 sipas EN 998-2.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

Në mënyrë treguese për tulla me përmasa 6 x 9 x 12 cm: 20 kg/m² muratur.

PAKETIMI

25 kg, 15 kg.