ISOMAT COLOR

Bojë plastike për përdorim të brendshëm

Kërko fletën e të dhënave teknike
0231/6 isomat color

VEÇORITË/INSTALIMET

Bojë plastike për përdorim të brendshëm. Karakterizohet nga punueshmëri shumë e mirë dhe mbulim i sipërfaqes, si dhe rezistencë ndaj larjeve të shpeshta dhe vjetrimit. Është pa amoniak dhe ofron ngjitje të fortë ndaj çdo sipërfaqeje të vjetër ose të re. Ofron rezultat cilësor në mat.

NGJYRA

E bardhë. 305 ngjyra të zgjedhura (paletë NCS). (Sasia minimale e porosisë: 9 l).

KONSUMI

Rreth 12 m²/l.

PAKETIMI

9 l, 3 l.