ISOMAT-CLASSIC ECO

Bojë plastike ekologjike, me cilësi të lartë, për përdorim të brendshëm

Broshurë teknike
0233/6 isomat classic eco

VEÇORITË/INSTALIMET

Bojë plastike ekologjike, me cilësi të lartë, për përdorim të brendshëm. Karakterizohet nga punueshmëri e shkëlqyeshme dhe mbulim i sipërfaqes, si dhe rezistencë të lartë ndaj vjetrimit dhe larjeve të shpeshta. Ofron ngjitje të fortë ndaj çdo lloj sipërfaqeje të vjetër ose të re, si suva, beton, kartonxhes etj. Nuk përmban amoniak dhe ofron rezultat të shkëlqyeshëm mat.

NGJYRA

E bardhë. 305 ngjyra të zgjedhura (paletë NCS). (Sasia minimale e porosisë: 10 l).

KONSUMI

Rreth 12 m²/l.

PAKETIMI

10 l, 3 l, 0,75 l.