ISOMAT AK-THERMO

Ngjitëse e armuar me fibra dhe material për patinim për pllaka termoizoluese

Broshurë teknike
0335/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse e armuar me fibra, me përmbajtje rrëshire, me bazë çimento. Ka rrëshqitje të papërfillshme dhe intervali i kohës gjatë të cilit realizohet njgitja është i madh. Fushat e zbatimit: Përdoret, i kombinuar me suvatë e gatshme me përmbajtje rrëshire MARMOCRET PLUS dhe MARMOCRYL, si sistem për termoizolimin e jashëm të konstruksioneve. E përshtatshme për ngjitje pllakash termoizoluese prej polisteruli në nënshtresa me bazë çimento. Veç të tjerash, duke u përdorur me rrjetë xhami në sipërfaqen e jashtme te pllakave termoizoluese të vendosura, krijon një nënshtresë ideale për shtresën e suvasë që vijon.

NGJYRA

E bardhë.

KONSUMI

Si ngjitëse: 2,0-4,0 kg/m².
Si llaç i armuar: rreth 1,5 kg/m²/mm.

PAKETIMI

25 kg.