ISOMAT AK-T65

Kolë për pllaka fibre minerale

Broshurë teknike
0335/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Kolë me bazë çimentoje, e modifikuar me polimerë. Përdoret në 25 kg 54 kombinim me suvatë MARMOCRET PLUS dhe MARMOCRYL, si sistem për termoizolimin e jashtëm të ndërtesave. E përshtatshme për vendosjen e pllakave me fibër minerale mbi sipërfaqe me bazë çimentoje. Për më tepër, kur përforcohet me rrjetë fibre xhami dhe vendoset në pjesën e jashtme të pllakave të fiksuara fibre minerale, ajo përbën sipërfaqen ideale për shtresën e suvasë që do të hidhet më pas.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

Si kolë: 5 kg/m².
Si llaç i përforcuar: rreth 1,5 kg/m²/mm.

PAKETIMI

25 kg.