ISOMAT AK-T35

Kolë e përforcuar me fibra, për pllaka termoizoluese

Broshurë teknike
0335/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Kolë me bazë çimentoje, e modifikuar me polimerë, e përforcuar me fibra. Përdoret në kombinim me suvanë MARMOCRET PLUS dhe MARMOCRYL si një sistem për përdorim në termoizolimin e jashtëm të ndërtesave. E përshtatshme për vendosjen e pllakave termoizoluese të polistirenit mbi sipërfaqe me bazë çimentoje. Për më tepër, kur përforcohet me rrjetë fibre xhami dhe vendoset në pjesën e jashtme të pllakave të fiksuara të termoizolimit, ajo përbën sipërfaqen ideale për shtresën e suvasë që do të hidhet më pas.

NGJYRA

Gri, e bardhë.

KONSUMI

Si kolë: 3-4 kg/m².
Si llaç i përforcuar: rreth 1,5 kg/m²/mm.

PAKETIMI

25 kg.