ISOMAT AK-STONE

Ngjitëse kokërrtrashë për pllaka dhe gurë natyrorë C1 E

Kërko fletën e të dhënave teknike
0556/3 ISOMAT AK-STONE Χονδρόκοκκη κόλλα πλακιδίων και φυσικών λίθων

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse për pllaka, me bazë çimento, për shtresa me trashësi të madhe (deri 15mm). Intervali i kohës gjatë të cilit realizohet njgitja është i madh. Fushat e zbatimit: Ngjiitje gurësh natyrorë dhe pllakash qeramike, në mur ose në dysheme, në sipërfaqe prej betoni, mur tulle, suva etj. Për mjedise të brendshme dhe të jashtme. Klasifikohet si C1 E sipas EN 12004.

NGJYRA

Gri, e bardhë.

KONSUMI

2,0-8,0 kg/m².

PAKETIMI

25 kg.