ISOMAT AK-RAPID FLEX

Kolë pllakash e modifikuar me polimerë, elastike, me mpiksje të shpejtë

Broshurë teknike
0557/3 ISOMAT AK-RAPID FLEX τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων και φυσικών λίθων

VEÇORITË/INSTALIMET

Kolë pllakash e modifikuar me polimerë, elastike, me mpiksje të shpejtë, me performancë të lartë. Klasifikohet si pa rrëshqitje (zero rrëshqitje). E përshtatshme për vendosjen e pllakave thithëse ose jothithëse në mure ose dysheme, në sipërfaqe prej betoni, punime me tullë, suva etj. sidomos kur kërkohet ngjitje, elasticitet dhe rezistencë e lartë ndaj lagështisë. Ideale për rastet ku sipërfaqet duhet të mbarohen shpejt për t'u përdorur, p.sh. hapësira pune etj. Për përdorim në mjedise të brendshme dhe të jashtme. Klasifikohet si C2 FT S1 sipas EN 12004 dhe EN 12002.

NGJYRA

Gri, e bardhë.

KONSUMI

1,5-4,0 kg/m².

PAKETIMI

25 kg.