ISOMAT AK-RAPID

Ngjitëse për pllaka, me përmbajtje rrëshire, me mpiksje të shpejtë C2 FT

Kërko fletën e të dhënave teknike
0557/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse për pllaka, me përmbajtje rrëshire, me mpiksje të shpejtë, me bazë çimento. Ka rrëshqitje të papërfillshme. Fushat e zbatimit: Ngjiitje pllakash me dhe pa thithshmëri, në mur ose në dysheme, në sipërfaqe prej betoni, mur tulle, suva etj. Ideal atje ku kërkohet përdorimi i shpejtë i dyshemesë, si në ambiente profesionale-zyra etj. Për mjedise të brendshme dhe të jashtme. Klasifikohet si C2 FT sipas EN 12004.

NGJYRA

Gri, e bardhë.

KONSUMI

1,5-4,0 kg/m².

PAKETIMI

25 kg, 5 kg.