ISOMAT AK-PRIMER

Përforcues (për ngjitje) të ngjitëseve për pllaka

Kërko fletën e të dhënave teknike
0574/3 ISOMAT AK-PRIMER Υψηλής ποιότητας αστάρι πρόσφυσης για κόλλες πλακιδίων

VEÇORITË/INSTALIMET

Dispersion ujor (emulsion) me përmbajtje rrëshire, i një cilësie të lartë. Përdoret si përforcues për ngjitje në nënshtresa me sipërfaqe të lëmuar, me ose pa thithshmëri, para se të aplikohen ngjitëset më bazë çimento për pllaka.

NGJYRA

Manushaqe e hapur.

KONSUMI

100-200 g/m², në varësi të thithshmërisë së nënshtresës.

PAKETIMI

20 kg, 5 kg, 1 kg.