ISOMAT AK-MARBLE

Ngjitëse me përmbajtje rrëshire për mermerë dhe granite C2 E S1

Broshurë teknike
0555/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse me përmbajtje rrëshire, me mpiksje të shpejtë, me bazë çimento. Intervali i kohës gjatë të cilit realizohet njgitja është i madh. Fushat e zbatimit: Ngjiitje mermerësh dhe granitesh në mure ose dysheme, në sipërfaqe të ndryshme dhe veçanërisht atje ku kërkohet aftësi ngjitëse e lartë dhe rezistencë ndaj lagështisë. Nuk lejon njollosjen e shtresave të ndjeshme, siç janë shtresat me pllaka mermeri, për arsye të lidhjes së shpejtë të ujit (sepse kemi mpiksje të shpejtë të ngjitëses). Për mjedise të brendshme dhe të jashtme. Klasifikohet si C2 E S1 sipas EN 12004 dhe EN 12002.

NGJYRA

E bardhë.

KONSUMI

1,5-6,0 kg/m².

PAKETIMI

25 kg.