ISOMAT AK-LIGHT

Ngjitëse e një cilësie të lartë, e lehtë me përmbajtje rrëshire, për pllaka C2 TE S1

Broshurë teknike
0572/3 ISOMAT AK-LIGHT Υψηλής ποιότητας, ελαφριά, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse e lehtë me përmbajtje rrëshire, fleksible, me bazë çimento, për pllaka. Ka rrëshqitje të papërfillshme dhe intervali i kohës gjatë të cilit realizohet ngjitja është i madh. Fushat e zbatimit: Ngjitje pllakash me ose pa thithshmëri (p.sh. gres porcelanato), pllakash xhami të vogla etj., në mure ose dysheme, në sipërfaqe me kërkesa të larta në lidhje me aftësinë ngjitëse, elastike dhe papërshkueshmërinë nga uji (dysheme me sistem ngrohjeje që kalon nën to, sipërfaqe metalike, pishina et.). Për mjedise të brendshme dhe të jashtme. Klasifikohet si C2 TΕ S1 sipas EN 12004 dhe EN 12002.

NGJYRA

E bardhë.

KONSUMI

1,0-3,0 kg/m².

PAKETIMI

18 kg.