ISOMAT AK-GRAND

Ngjitëse me përmbajtje rrëshire për shtresa dekorative C2 E

Broshurë teknike
0543/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse kokërrtrashë, me përmbajtje rrëshire, me bazë çimento, për shtresa me trashësi të madhe (deri 15mm). Intervali i kohës gjatë të cilit realizohet njgitja është i madh. Fushat e zbatimit: Ngjiitje dhe stukim të shtresave dekorative (gurë sintetikë, rrasa, tulla të vogla dekorative etj.) në mure ose dysheme, në sipërfaqe të ndryshme dhe veçanërisht atje ku kërkohet aftësi ngjitëse e lartë dhe rezistencë ndaj lagështisë. Për mjedise të brendshme dhe të jashtme. Klasifikohet si C2 E sipas EN 12004.

NGJYRA

Gri, e bardhë, bezh.

KONSUMI

Për ngjitje: 2,0-8,0 kg/m².
Për stukim: 0,5-5,0 kg/m².

PAKETIMI

25 kg.