ISOMAT AK-FLUX

Ngjitëse për pllaka, me përmbajtje rrëshire për rrafshim të plotë C2 E S1

Kërko fletën e të dhënave teknike
0563/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse me përmbajtje rrëshire, me bazë çimento, në trajtë fluide, për shtresa me trashësi të mëdha (20 mm). Intervali i kohës gjatë të cilit realizohet ngjitja është i madh. Fushat e zbatimit: Ngjitje pllakash me dhe pa thithshmëri në dysheme, në sipërfaqe me kërkesa të larta për ngjitshmëri dhe rezistencë ndaj lagështisë. Eshtë ideale për ngjitje pllakash me përmasa të mëdha dhe për aplikime ku kërkohet rrafshimi i nënshtresës jo të rregullt ose në rastet kur duam ngjitje totale të pllakave në nënshtresë. Për mjedise të brendshme dhe të jashtme. Klasifikohet si C2 E S1 sipas EN 12004 dhe EN 12002.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

2,0-8,0 kg/m².

PAKETIMI

25 kg.