ISOMAT AK-FIRE

Llaç zjarrdurues për shtrimin dhe ngjitjen e tullave zjarrduruese

Broshurë teknike
0571/3 ISOMAT AK-FIRE Πυρίμαχο κονίαμα

VEÇORITË/INSTALIMET

Llaç zjarrdurues për tulla zjarrduruese. Ka rezistencë të jashtëzakonshme ndaj temperaturave të larta dhe ndryshimeve të theksuara të temperaturës, aftësi ngjitëse fillestare dhe përfundimtare të lartë dhe rezistencë të veçantë ndaj lagështisë. Fushat e zbatimit: Eshtë i përshtatshëm për ndërtim dhe stukim muri me çdo lloj tullash zjarrduruese në ambiente ku kemi temperatura të larta, si vatra zjarri, furra, skara për pjekjen e mishit etj.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

Në mënyrë treguese për tulla zjarrduruese me përmasa 20 x 10 x 3 cm dhe fuga me gjerësi 1 cm 2 konsumi është rreth 5 kg/m².

PAKETIMI

25 kg, 5 kg.