ISOMAT AK-EPOXY NORMAL

Ngjitëse epokside 2 komponentesh për mermerë dhe granite

Broshurë teknike
0573/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse epokside 2 komponentesh pa tretës (solvente). Eshtë e përshtatshme për ngjitje mermerësh, granitesh dhe të shumicës së materialeve të ndërtimit në sipërfaqe të ndryshme, në mure ose dysheme. Ka aftësi ngjitëse dhe elastike të lartë dhe rezistencë të madhe ndaj veprimeve kimike. Eshtë shumë praktike për arsye se proporcionet e përzierjes së komponenteve janë të thjeshta (A:B = 1:1 sipas vëllimit). Klasifikohet si R2T sipas EN 12004.

NGJYRA

Verdhoshe.

KONSUMI

Në varësi të përmasave dhe peshës së pllakave.

PAKETIMI

20 l, 4 l, 1 l.