ISOMAT AK-EPOXY FAST

Ngjitëse epokside 2 komponentesh, me ngurtësim të shpejtë, për mermerë dhe granite

Broshurë teknike
0573/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse epokside 2 komponentesh, me ngurtësim të shpejtë, pa tretës (solvente). Eshtë e përshtatshme për ngjitje mermerësh, granitesh dhe të shumicës së materialeve të ndërtimit në sipërfaqe të ndryshme, në mure ose dysheme. Eshtë e përshtatshme për veshje sipërfaqesh vertikale për arsye se ngurtësohet shpejt (7 minuta). Ka aftësi ngjitëse dhe elastike të lartë dhe rezistencë të madhe ndaj veprimeve kimike. Eshtë shumë praktike për arsye se proporcionet e përzierjes së komponenteve janë të thjeshta (A:B = 1:1 sipas vëllimit). Klasifikohet si R2T sipas EN 12004.

NGJYRA

Gri në të verdhë.

KONSUMI

Në varësi të përmasave dhe peshës së pllakave.

PAKETIMI

20 l, 4 l, 1 l.