ISOMAT AK-ELASTIC

Ngjitëse elastike, 2 komponentesh për aplikime me kërkesa të larta C2 E S2

Broshurë teknike
0562/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse për pllaka, 2 komponentesh, me elasticitet të madh dhe një cilësi të lartë. Fushat e zbatimit: Ngjit çdo lloj pllake, në mure ose dysheme, në nënshtresa që u nënshtrohen tronditjeve ose tkurrje-bymimeve të theksuara, si pllaka gipsi, pllaka zdrukthi, dysheme me sistem ngrohjeje që kalon nën to, tarraca, ballkone, pishina etj. Në kombinim me llaçin hidroizolues lyerës, elastik, 2 kompnentesh AQUAMAT-ELASTIC krijon një sistem të shkëlqyer për ngjitje-hidroizolim. Klasifikohet si C2 E S2 sipas EN 12004 dhe EN 12002.

NGJYRA

E bardhë.

KONSUMI

1,5-4,0 kg/m².

PAKETIMI

35 kg (25 kg A + 10 kg B), 7 kg (5 kg A + 2 kg B).