ISOMAT AK-ECOLIGHT

Kolë pllakash e modifikuar me polimerë, e lehtë, tepër elastike C2 TE S2

Kërko fletën e të dhënave teknike
0572/1 isomat ak ecolight

VEÇORITË/INSTALIMET

Kolë pllakash me bazë çimentoje, e modifikuar me polimerë, e lehtë, tepër elastike. Ka kohë të gjatë të mbajtjes hapur dhe klasifikohet si pa rrëshqitje (asnjë rrëshqitje e pllakës). E përshtatshme për vendosjen e të gjitha llojeve të pllakave, gur natyror, pllaka xhami mozaik etj. në mure, dysheme, sipërfaqe të ndryshme (shtresa me pllaka të vjetra, kartonxhes etj.). Klasifikohet si C2 TE S2 sipas EN 12004 dhe EN 12002.

NGJYRA

Gri.

KONSUMI

1,0-3,0 kg/m².

PAKETIMI

15 kg.