ISOMAT AK-BLOCK

Ngjitëse me përmbajtje rrëshire për muraturë me elemente penobetoni

Kërko fletën e të dhënave teknike
0544/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse me përmbajtje rrëshire, me bazë çimento, e një cilësie të lartë. Intervali i kohës gjatë të cilit realizohet njgitja është i madh. Fushat e zbatimit: Ndërtim muri me elemente ndërtimi prej penobetoni.

NGJYRA

Gri, e bardhë.

KONSUMI

Rreth 13,0 kg për ndërtimin e 1 m³ muri me elemente penobetoni.

PAKETIMI

25 kg.