ISOMAT AK-9

Ngjitëse për pllaka C1

Broshurë teknike
0504/3 ISOMAT AK-9 Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse për pllaka me bazë çimento. Fushat e zbatimit: Ngjiitje pllakash qeramike në mur ose në dysheme, në sipërfaqe prej betoni, mur tulle, suva etj. Për mjedise të brendshme dhe të jashtme. Klasifikohet si C1 sipas EN 12004.

NGJYRA

Gri, e bardhë.

KONSUMI

1,5-4,0 kg/m².

PAKETIMI

25 kg.