ISOMAT AK 22

Kolë me performancë të lartë, e modifikuar me polimere dhe ekstra fleksibël për të gjitha llojet e pllakave, edhe në nënshtresa që u nënshtrohen dridhjeve

Broshurë teknike
0549/3 ISOMAT AK-22 Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse për pllaka, me përmbajtje rrëshire, fleksible, me bazë çimento, e një cilësie të lartë. Ka rrëshqitje të papërfillshme dhe intervali i kohës gjatë të cilit realizohet njgitja është i madh. Fushat e zbatimit: Ngjiitje pllakash me dhe pa thithshmëri (p.sh. gres porcelanato), pllakash me përmasa të mëdha, pllakash xhami etj., në mur ose në dysheme, në sipërfaqe me kërkesa jashtëzakonisht të larta në lidhje me aftësinë ngjitëse, elasticitetin dhe papërshkueshmërinë nga uji (p.sh. dysheme me sistem ngrohjeje (që kalon) nën to, sipërfaqe metalike, pllaka gipsi, pishina etj.). Për mjedise të brendshme dhe të jashtme. Klasifikohet si C2 TE S1 sipas EN 12004 dhe EN 12002.
Certification
Πιστοποιημένο κατά CE σύμφωνα με εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕN).
Certification
Πολύ χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων (voc),με ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια ελέγχου

NGJYRA

Gri, e bardhë.

KONSUMI

1,5-4,0 kg/m².

PAKETIMI

25 kg, 15 kg, 5 kg.