ISOMAT AK-20

Kolë e cilësisë së lartë e modifikuar me polimerë dhe fleksibël për të gjitha llojet e pllakave dhe për vendosje me kërkesa të larta

Broshurë teknike
0502/3 ISOMAT AK-20 Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse për pllaka, me përmbajtje rrëshire, me bazë çimento, e një cilësie të lartë. Ka rrëshqitje të papërfillshme dhe intervali i kohës gjatë të cilit realizohet njgitja është i madh. Fushat e zbatimit: Ngjiitje pllakash me dhe pa thithshmëri (p.sh. gres porcelanato), pllakash me përmasa të mëdha etj., në mur ose në dysheme, në sipërfaqe me kërkesa të larta në lidhje me aftësinë ngjitëse, elasticitetin dhe rezistencën ndaj lagështisë (p.sh. shtresë e vjetër me pllaka, dysheme me sistem ngrohjeje (që kalon) nën to etj.). Për mjedise të brendshme dhe të jashtme. Klasifikohet si C2 TE S1 sipas EN 12004 dhe EN 12002.
Certification
Πιστοποιημένο κατά CE σύμφωνα με εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕN).
Certification
Πολύ χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων (voc),με ακόμη πιο αυστηρά κριτήρια ελέγχου

NGJYRA

Gri, e bardhë.

KONSUMI

1,5-4,0 kg/m².

PAKETIMI

25 kg, 15 kg, 5 kg.