ISOMAT AK 12

Ngjitëse për pllaka, me përmbajtje rrëshire, e një cilësie të lartë C2 TE

Broshurë teknike
0552/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse për pllaka, me përmbajtje rrëshire, me bazë çimento, e një cilësie të lartë. Ka rrëshqitje të papërfillshme. Fushat e zbatimit: Ngjiitje pllakash graniti dhe në përgjithësi pllakash me dhe pa thithshmëri, në mur ose në dysheme, në sipërfaqe të ndryshme dhe veçanërisht atje ku nevojitet aftësi ngjitëse e lartë dhe rezistencë ndaj lagështisë. Për mjedise të brendshme dhe të jashtme. Klasifikohet si C2 TE sipas EN 12004.

NGJYRA

Gri, e bardhë.

KONSUMI

1,5-4,0 kg/m².

PAKETIMI

25 kg.