ISOMAT AK 11

Ngjitëse për pllaka me përmbajtje rrrëshire C2 E

Kërko fletën e të dhënave teknike
0550/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse për pllaka, me përmbajtje rrëshire, me bazë çimento. Fushat e zbatimit: Ngjiitje pllakash graniti dhe në përgjithësi pllakash me dhe pa thithshmëri, në mur ose në dysheme, në sipërfaqe prej betoni, mur tulle, suva etj. Për mjedise të brendshme dhe të jashtme. Klasifikohet si C2 E sipas EN 12004.

NGJYRA

Gri, e bardhë.

KONSUMI

1,5-4,0 kg/m².

PAKETIMI

25 kg.