ISOMAT AK 10

Kolë për pllaka për dysheme dhe mure

Broshurë teknike
0501/3 ISOMAT AK-10 Τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική ολίσθηση

VEÇORITË/INSTALIMET

Ngjitëse për pllaka, me bazë çimento, e një cilësie të lartë. Ka rrëshqitje të papërfillshme. Fushat e zbatimit: Ngjiitje pllakash qeramike në mur ose në dysheme, në sipërfaqe prej betoni, mur tulle, suva etj. Për mjedise të brendshme dhe të jashtme. Klasifikohet si C1 T sipas EN 12004.

NGJYRA

Gri, e bardhë.

KONSUMI

1,5-4,0 kg/m².

PAKETIMI

25 kg, 5 kg.