ANTI-GRAFFITI AG 77

Emulsion për mbrojtjen e sipërfaqeve prej graffiti

Broshurë teknike
0221/6

VEÇORITË/INSTALIMET

Emulsion lyerës me bazë parafine, për mbrojtjen e sipërfaqeve nga graffiti, ndotjet e mjedisit etj. Nuk ndryshon sipërfaqet nga ana estetike dhe lejon pastrimin e tyre me lehtësi. Paraqet rezistencë të madhe me kalimin e kohës dhe ndaj veprimeve atmosferike. I përshtatshëm për siperfaqe prej betoni, suvaje, guri, metali etj.

NGJYRA

Transparent.

KONSUMI

50-100 ml/m², në varësi të thithshmërisë së sipërfaqes.

PAKETIMI

3 l, 1 l.