ISOMASTIC-A

Mastikë akrilike elastoplastike

Kërko fletën e të dhënave teknike
0601/6

VEÇORITË/INSTALIMET

Mastikë akrilike elastoplastike e cilësisë së lartë. Është ideale për plasaritje suvatimesh, për fuga bashkimi (ndërmjet materialesh të ndryshme), fuga bymimi me gjerësi të vogël. E përshtatshme edhe për nënshtresë me pak lagështi, për jedise të brendshme dhe të jashtme. Mund të bojatiset.

NGJYRA

E bardhë, gri.

KONSUMI

Fugë 10 x 10 mm: 1 tubet/2,8 m linear fugë.
Fugë 5 x 5 mm: 1 tubet/11,2 m linear fugë.

PAKETIMI

280 ml.