ISOMAC

Mastikë bituminoze

Broshurë teknike
1018/6 ISOMAC Ασφαλτική σφραγιστική μαστίχη

VEÇORITË/INSTALIMET

Mastikë (pastë) bituminoze me aftësi të madhe ngjitëse dhe elastike. Zbatohet me spatullë në të ftohtë dhe është e përshtatshme për vulosjen e fugave në sipërfaqe horizontale dhe vertiale, për vulosjen-bashkimin e plasaritjeve të imëta, për vulosje në vende që është e vështirë të ngjitët kartoni katrama (p.sh. ulluqe për shkarkimin e ujërave, punime përfundimtare në parapete etj.) dhe gjithashtu për meremetime në shtresa bituminoze.

NGJYRA

E zezë.

KONSUMI

1,2-1,3 kg/l.

PAKETIMI

20 kg, 5 kg.