ISOLUX BASE

Vernik transparent druri, për ngjyrime

Kërko fletën e të dhënave teknike
0246/6

VEÇORITË/INSTALIMET

Vernik i cilësisë së lartë për sipërfaqe druri. Karakterizohet nga elasticiteti i lartë, vetitë ujëlarguese dhe përshkueshmëria nga ajri. Ka filtra ultravjollcë dhe shfaq rezistencë të shkëlqyer ndaj kushteve të motit dhe vjetrimit. Përdoret në ambiente të jashtme dhe të brendshme, në sipërfaqe druri të reja ose të vjetra (p.sh. dyer, dritare, konstruksione druri, mobilie kopshti etj.), për të mbrojtur dhe nxjerrë në pah bukurinë natyrore të drurit.

NGJYRA

Transparent dhe shumë ngjyra të tjera me ngjyrim ISOLUX BASE.

KONSUMI

12-18 m²/l.

PAKETIMI

2,35 l, 0,72 l.