ISOLUX

Vernik druri me ngjyra të gatshme

Kërko fletën e të dhënave teknike
0246/6

VEÇORITË/INSTALIMET

Vernik i cilësisë së lartë me ngjyrë për sipërfaqe druri. Karakterizohet nga elasticiteti i lartë, vetitë ujëlarguese dhe përshkueshmëria nga ajri. Ka filtra ultravjollcë dhe shfaq rezistencë të shkëlqyer ndaj kushteve të motit dhe vjetrimit. Përdoret në ambiente të jashtme dhe të brendshme, në sipërfaqe druri të reja ose të vjetra (p.sh. dyer, dritare, konstruksione druri, mobilie kopshti etj.), për të mbrojtur dhe nxjerrë në pah bukurinë natyrore të drurit.

NGJYRA

2,5 l: dru lisi, dru arre i çelët, dru arre i errët, dru tiku, dru mogani.
0,75 l: dru lisi, dru arre i çelët, dru arre i errët, dru tiku, dru palisandre, dru pishe, dru gështenje, dru mogani.

KONSUMI

12-18 m²/l.

PAKETIMI

2,5 l, 0,75 l.