INNER CORNER

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji

Kërko fletën e të dhënave teknike
0630/1
VEÇORITË/INSTALIMET

Pjesë të posaçme (speciale) të realizuara me material termoplastik elastomerik për hidroizolim mjedisesh me prezencë uji.

NGJYRA

Jeshile.

PAKETIMI
14 cm x 14 cm.