HIDROIZOLUESE DHE NGJITËSE

E përshtatshme për hidroizolim dhe shkëputje të sipërfaqeve të rregullta dhe problematike

Kërko fletën e të dhënave teknike
0719/1 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

VEÇORITË/INSTALIMET

E përshtatshme për hidroizolim dhe shkëputje të sipërfaqeve të rregullta dhe problematike. Përdoret veçanërisht në zona me lagështi dhe tarraca, ballkone etj. Mund të vendoset në mure ose dysheme dhe në një sërë sipërfaqesh, si p.sh. beton, llaç çimentoje, shtresa pllakash të vjetra, mozaikë, muratura etj.

NGJYRA

Gri.

PAKETIMI

Top 1 m x 15 m.