GB-COVER

Stuko akrilike në trajtë paste për pllaka gipsi

Broshurë teknike
0219/6

VEÇORITË/INSTALIMET

Stuko akrilike për patinim, e gatshme për përdorim. E përshtatshme për patinim dhe stukim muri me pllaka gipsi. Jep sipërfaqe përfundimtare të rrafshët dhe të lëmuar, të gatshme për astarosje dhe lyerje.

NGJYRA

E bardhë.

KONSUMI

2,0-3,0 kg/m², në varësi të trashësisë së shtresës.

PAKETIMI

20 kg, 7 kg.