FLEX PU-50 S

Kolë dhe izolues poliuretani

Broshurë teknike
0626/3

VEÇORITË/INSTALIMET

Mastikë, kolë, izoluese, poliuretani, me një përbërës, me tretës. Ngjitje e shkëlqyer mbi të gjitha materialet ndërtimore (beton, muraturë, gurë natyrorë dhe sintetikë, çelik, alumin, dru, pllaka qeramike etj.). I përshtatshëm për fuga me gjerësi 5-30 mm. Për përdorim në mjedise të brendshme dhe të jashtme.

NGJYRA

Gri, e bardhë.

KONSUMI

Fugë 10 mm x 10 mm: 1 tubet/3 m linear fugë.
Fugë 5 mm x 5 mm: 1 tubet/12 m linear fugë.

PAKETIMI

600 ml, 300 ml.