FLEX PU-40

Mastikë poliuretani për ngjitje dhe vulosje

Kërko fletën e të dhënave teknike
0626/6

VEÇORITË/INSTALIMET

Mastikë poliuretani për ngjitje dhe vulosje, një komponenti, pa tretës. Ka aftësi ngjitëse të jashtëzakonshme në të gjitha materialet e ndërtimit, si beton, muraturë, gurë natyrorë dhe artificialë (sintetikë), metal, alumin, dru, pllaka qeramike etj. Eshtë e përshtatshme për mjedise të jashtme dhe të brendshme.

NGJYRA

E bardhë, gri, kafe.

KONSUMI

Fugë 10 mm x 10 mm: 1 tubet/3 m linear fugë.
Fugë 5 mm x 5 mm: 1 tubet/12 m linear fugë.

PAKETIMI

600 ml, 310 ml.