FLEX PU-30 S

Izolues poliuretani

Broshurë teknike
0626/6

VEÇORITË/INSTALIMET

Mastikë izoluese poliuretani, me një përbërës, me tretës. Ideale për fuga izoluese ku kërkohet elasticitet i lartë. I përshtatshëm për fuga (5-50 mm gjerësi) në beton, muraturë, gurë natyrorë dhe sintetikë, çelik, alumin, dru, pllaka qeramike etj. Për përdorim në mjedise të brendshme dhe të jashtme.

NGJYRA

Gri, e bardhë.

KONSUMI

Fugë 10 mm x 10 mm: 1 tubet/3 m linear fugë.
Fugë 5 mm x 5 mm: 1 tubet/12 m linear fugë.

PAKETIMI

600 ml, 300 ml.