FAST-COVER

Stuko akrilike për mbushje të shpejta, e gatshme për përdorim

Broshurë teknike
0220/6

VEÇORITË/INSTALIMET

Stuko akrilike e lehtë, e gatshme për përdorim, për mbushje vrimash dhe plasaritjesh, me një kalim të vetëm. Zbatohet në sipërfaqe suvaje, me pllaka gipsi, druri etj., në trashësi deri 5cm. Nuk plasaritet dhe nuk ka nevojë për fërkim. Bojatiset pas 30 minutash. E përshtatshme për mjedise të brendshme dhe të jashtme.

NGJYRA

E bardhë.

PAKETIMI

5 l, 1 l, 0,5 l.