EPOXYPRIMER 500

Astar epoksid me bazë uji, me dy përbërës

Broshurë teknike
0402/2

VEÇORITË/INSTALIMET

Astar epoksid me bazë uji, me dy përbërës. Mund të përdoret edhe si astar i ISOFLEX-PU 500, kur përdoret mbi sipërfaqe jothithëse apo mbi shtresa të vjetra hidroizoluese. I përshtatshëm gjithashtu për astar nënshtresash me bazë çimentoje, p.sh. betoni ose llaçi çimentoje, të cilat do të mbulohen me shtresa epokside të sistemit DUROFLOOR.

NGJYRA

E verdhë e hapur.

KONSUMI

150-200 g/m².

PAKETIMI

20 kg, 4 kg, 1 kg (A+B).