EPOXYCOAT-W

Bojë epokside 2 komponentesh, e tretshme në ujë

Broshurë teknike
0420/1

VEÇORITË/INSTALIMET

Bojë epokside 2 komponentesh, e tretshme në ujë. Veçanërisht e përshtatshme për nënshtresa betoni me lagështi (të njoma) ose të reja (me moshë më të vogël se 28 ditë). Ofron rezistencë më të lartë ndaj fërkimeve, veprimeve kimike dhe atmosferike. Certifikuar me shenjën CE si llaç shtrimi për mbrojtjen e sipërfaqeve të betonit, sipas standardit EN 1504-2.

NGJYRA

RAL 7035 (gri e hapur), RAL 1015 (bezh). Ngjyra të tjera RAL me porosi (sasia minimale 120 kg).

KONSUMI

150-250 g/m²/shtresë.

PAKETIMI

9 kg (A+B), 3 kg (A+B).