ELASTOTAN

Mastikë elastomerike vulosëse dhe ngjitëse

Kërko fletën e të dhënave teknike
0607/6 elastotan

VEÇORITË/INSTALIMET

Mastikë elastomerike vulosëse dhe ngjitëse me aftësi ngjitëse të jashtëzakonshme në të gjitha materialet e ndërtimit, si qelq, alumin, dru, PVC etj. Paraqet rezistencë mekanike të lartë dhe qëndrueshmëri ndaj vjetrimit dhe veprimeve atmosferike. E përshtatshme për vulosje fugash me gjerësi 3-50 mm.

NGJYRA

Gri, e bardhë.

KONSUMI

Fugë 10 x 10 mm: 1 tubet/2,8 m linear fugë.
Fugë 5 x 5 mm: 1 tubet/11,2 m linear fugë.

PAKETIMI

600 ml. 280 ml.