DUROPRIMER-W

Prajmer (astar) epoksid 3 komponentesh, i tretshëm në ujë

Kërko fletën e të dhënave teknike
0423/2

VEÇORITË/INSTALIMET

Prajmer (astar) epoksid 3 komponentesh, i tretshëm në ujë. Përdoret në dysheme betoni me lagështi (të njoma) ose të reja (me moshë më të vogël se 28 ditë), të cilat do të mbulohen me mbishtresa epokside të sistemit DUROFLOOR. Klasifikohet si SR-B2,0 sipas EN 13813.

NGJYRA

E verdhë e hapur.

KONSUMI

250-300 g/m²/shtresë.

PAKETIMI

21 kg (Α+Β+C).