DUROPRIMER-SG

Prajmer (astar) epoksid me dy përbërës për pllaka betoni

Kërko fletën e të dhënave teknike
0402/2

VEÇORITË/INSTALIMET

Prajmer (astar) epoksid 2 komponentesh pa tretës. Përdoret në rastet kur mbishtresat e sistemit DUROFLOOR do të aplikohen në dysheme betoni të ndotura me vajra (pasi të pastrohen) si edhe në nënshtresa të lagura ose të dëmtuara nga lagështia. Klasifikohet si SR-B2,0 sipas EN 13813.

NGJYRA

Bezh e hapur.

KONSUMI

600-1000 g/m².

PAKETIMI

10 kg (A+B).