DUROPRIMER-RL

Astar epoksid pa tretës, me dy përbërës

Broshurë teknike
0402/2 duroprimer rl

VEÇORITË/INSTALIMET

Astar epoksid, pa tretës, transparent, me dy përbërës, me përmbajtje shumë të ulët substancash të avullueshme organike. Pajtohet me kërkesat e LEED në lidhje me përmbajtjen e substancave të avullueshme organike (VOC). Përdoret si astar për sisteme epokside të dyshemeve, për përgatitjen e llaçit rrëshinor për shtrimin e dyshemeve me shtimin e rërës së kuarcit, dhe si veshje izoluese në dysheme me bazë çimentoje (p.sh. në zona industriale, magazina etj.). Klasifikohet si SR-B2,0-AR0,5-IR4 sipas EN 13813.

NGJYRA

Transparente.

KONSUMI

200-300 g/m².

PAKETIMI

10 kg (A+B).