DUROPRIMER-PSF

Prajmer (astar) epoksid me dy përbërës pa tretës

Kërko fletën e të dhënave teknike
0402/2

VEÇORITË/INSTALIMET

Prajmer (astar) epoksid me dy përbërës pa tretës. Përdoret si astar mbi sipërfaqe që do të vishen më pas me sisteme epokside për shtrimin e dyshemeve dhe si lidhës për përgatitjen e llaçeve epokside me shtimin e rërës së kuarcit. Klasifikohet si SR-B2,0-AR0,5-IR4 sipas EN 13813.

NGJYRA

E verdhë e hapur.

KONSUMI

200-300 g/m².

PAKETIMI

10 kg (A+B).