DUROPRIMER-PRO

Astar epoksid pa tretës, me dy përbërës

Broshurë teknike
0402/2

VEÇORITË/INSTALIMET

Astar epoksid pa tretës, me dy përbërës. Përdoret si astar për sipërfaqet e çimentos që do të vishen me shtresa epokside të sistemit DUROFLOOR. Me shtimin e rërës së kuarcit, mund të përdoret për të prodhuar llaç rrëshinor ose materiale për riparimin e plasaritjeve. Klasifikohet si SR-B2,0-AR0,5-IR4 sipas EN 13813.

NGJYRA

E bardhemë.

KONSUMI

250- 400 g/m².

PAKETIMI

10 kg (A+B).