DUROPRIMER

Prajmer (astar) epoksid 2 komponentesh

Broshurë teknike
0402/2

VEÇORITË/INSTALIMET

Prajmer (astar) epoksid transparent 2 komponentesh, me tretës (solvent). Përdoret si prajmer (astar) i mbishtresave epokside për dysheme. Klasifikohet si SR-B2,0 sipas EN 13813.

NGJYRA

Transparente.

KONSUMI

200-300 g/m².

PAKETIMI

9 kg (A+B), 3 kg (A+B).